Standard for boston terrier

 

Helhedsindtryk: Boston Terrieren er en livlig og særdeles intelligent hund, glathåret, med kort hoved, kompakt bygget, med kort hale og meget harmonisk. Dens farve er brindlet, sæl-farvet eller sort med regelmæssige, hvide aftegninger. Hovedet er proportioneret efter hundens størrelse, og udtrykket antyder en høj grad af intelligens. Kroppen er ret kort, godt sat sammen, lemmerne stærke og velstillede, halen er kort, og intet træk af hundens bygning er så fremtrædende, at den virker dårligt proportioneret. Hunden udstråler beslutsomhed, styrke og aktivitet. Den har ”stil” i høj klasse og fører sig let og elegant. En harmonisk kombination af ”Farve og hvide aftegninger” er et udpræget karakteristisk træk hos typiske eksemplarer af racen. ”Harmonisk balance, udtryk, farve og hvide aftegninger” skal tillægges særlig vægt, når helhedsindtrykket skal vurderes og sammenholdes med standardens øvrige punkter.
Racens velsnittede, kortryggede krop, kombineret med det firskårne hoved og kæbepartis unikke træk og de iøjnefaldende aftegninger, har tilsammen givet en særdeles frisk og charmerende ”ægte amerikaner” : Boston Terrieren.
Ved en sammenligning mellem de to køn er den eneste åbenlyse forskel, at tævernes kropsbygning er en smule mere elegant.
Proportioner: Benenes længde skal være afstemt med kropslængden for at give Boston Terrieren dens påfaldende kvadratiske udseende. Det er en robust bygget hund, som hverken må virke spinkel eller grov. Knogler og muskler skal være vel proportionerede og dermed understrege hundens vægt og bygning.
Temperament: En Boston Terrier er en venlig og livfuld hund. Racen har en fremragende karakter og en høj grad af intelligens, hvad der gør den til en uovertruffen ledsager.
   
Hoved  
Skalle: Kvadratisk, med flad overside, uden rynker. Panden er stejl.
Stop : Veldefineret.
Næse: Sort og bred, med en godt markeret linie mellem næseborene.
Næseparti : Kort og kvadratisk, bredt og dybt og afpasset efter skallen. Det er uden rynker og måler mindre i længden end i bredde og dybde. Det må ikke være længere end ca 1/3 af skallens længde. Fra stop til næsespids er næsepartiet parallelt med skallens overside.
Læber: Overlæberne har god dybde, men er ikke løse og hængende. De dækker fuldstændig tænderne, når munden er lukket.
Kæber, bid:  Kæberne er brede og firskårne, med korte, regelmæssige tænder. Biddet er tangbid eller et underbid, der er markant nok til at gøre næsepartiet kvadratisk.
Kinder: Flade.
Øjne: Ansat langt fra hinanden, store, runde og mørke. De er placeret lige i skallen, og set forfra ligger de yderste øjenkroge i linie med kinderne. Udtrykket er vågent og venligt og tyder på en høj grad af intelligens. Dette er et særdeles vigtigt træk for racen.
Ører: Små, båret opretstående, enten naturlige eller kuperede, så de er afpasset efter hovedets form. De er ansat så nær skallens hjørner som muligt. (NB! Kupering er forbudt i Danmark).
Hals: Halsens længde skal afspejle harmoni med hundens helhed. Den er let buet, bærer hovedet yndefuldt og er smukt indpasset i skulderpartiet.
   
Krop: Kroppen skal virke kort.
Overlinie: Vandret.
Ryg: Netop så kort, at kroppen bliver kvadratisk.
Kryds: Danner en let kurve mod haleroden.
Bryst: Dybt og med god bredde. De godt hvælvede ribbenene når godt bagud mod lænden.
Hale: Lavt ansat, kort, tynd og aftagende udefter. Den er lige eller skrueformet og må ikke bæres over vandret. (NB! Den foretrukne hale må ikke være længere end 1/3 af afstanden fra halerod til haseled.)
   
Lemmer  
Forpart:  Forbenene er stillet moderat bredt og på linie med skuldertoppene. Knoglerne er lige.
Skuldre: Skråtstillede og godt tilbagelagte, hvad der medvirker til racens elegante bevægelse.
Albuer: Hverken ind- eller udaddrejede.
Mellemhånd: Kort og stærk. Vildkløer kan fjernes. (NB! Fjernelse af vildkløer er forbudt i Danmark).
Forpoter: Små, runde og kompakte, hverken ind- eller udaddrejede, med godt hvælvede tæer og korte kløer.
   
Bagpart  
Overlår: Stærke, godt muskuløse og korrekt placerede.
Knæ: Velvinklede.
Haser: Lavt ansatte, hverken ind- eller udaddrejede, med veldefinerede haseled.
Bagpoter: Små og kompakte, med korte kløer.
   
Bevægelse: En Boston Terriers bevægelse er adræt, med lige benbevægelser, således at for- og bagben føres lige fremefter i en perfekt rytme, og hvert skridt er tegn på elegance og styrke.
   
Pels  
Hårlag: Kort og glat, glansfuld og fin i strukturen.
Farve: Brindlet, sæl-farvet eller sort med hvide aftegninger. Brindlet foretrækkes kun, hvis alle andre kvaliteter står lige. (NB! Sæl-farvet defineres som sort med et rødt skær, der ses i solskin eller stærkt lys).
Obligatoriske aftegninger: Hvidt bånd over næsepartiet, hvid blis mellem øjnene og hvidt forbryst.
Ønskelige aftegninger: Hvidt bånd over næsepartiet, en symmetrisk, hvid blis mellem øjnene og op over hovedet, hvid krave, hvidt forbryst, helt eller delvis hvide forben og hvidt på bagbenene neden for haseleddet. (NB! En i øvrigt racetypisk hund skal ikke trækkes i bedømmelsen for ikke at have disse ”ønskelige aftegninger”)
En hund med overvejende hvidt på hoved eller krop skal besidde tilstrækkelige øvrige kvaliteter for at opveje denne mangel.
   
Vægt: Inddelt i klasser således:
  • under 6.8 kg (under 15 pounds)
  • 6.8 til under 9 kg (15 pounds til under 20 pounds)
  • 9 kg til max 11.35 kg (20 pounds til max 25 pounds)
   
POINTSKALA Helhedsindtryk 10
  Udtryk 10
  Hoved (næseparti, køber, bid, skalle og stop) 15
  Øjne 5
  Ører 5
  Hals, overlinie, krop og hale 15
  Forpart 10
  Bagpart 10
  Poter 5
  Farve, pels og aftegninger 5
I alt 100 Bevægelse 10
   
Fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.
  • For massiv eller klodset fremtræden.
• Sammenklemte eller brede næsebor.
• Øjnene viser for meget hvidt eller har for synlige blinkhinder.
• Ørernes størrelse ude af proportion med hovedets størrelse.
• Muntert båret hale.
• Mangelfuld benstamme.
• Stejl knævinkling.
• Spredte, flade poter.
• Bevægelsen rullende, padlende eller vævende, med højt løftede poter (hackney).
   
Alvorlige fejl: • Skævt bid.
• Tunge eller tænder kan ses ved lukket mund.
• Karperyg eller svajryg.
• Fladribbet brystkasse.
• Bevægelsen krydsende, enten for eller bag.
   
Diskvalificerende fejl: • Kødfarvet (dudley) næse.
• Øjenfarven blå eller med spor af blåt.
• Kuperet hale.
• Helfarvet sort, brindlet eller sæl-farvet uden de obligatoriske, hvide aftegninger.
• Pelsfarve grå eller leverfarvet.

Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen